GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

16.10.2015 09:09 Antiguedade: 3 yrs

Oferta de Empleo de investigador en formación en ITMATI


Funcións: As propias dun investigador/a nun proxecto de investigación relacionado coa "Modelización e Optimización de redes de transporte de Gas", no marco do contrato entre ITMATI (Instituto Tecnolóxico de Matemática Industrial) e unha empresa do sector da enerxía.

 

Coñecementos: Licenciados/as, enxeñaeiros/as e Graduados/as relacionados coas Matemáticas, a Física, a Enxeñaría e a Informática.

 

Valoraranse os seguintes méritos:

  • Expediente académico.
  • Coñecemento e experiencia previa de métodos numéricos e a súa implementación en ordenador.
  • Coñecemento e experiencia en programación de ordenadores con linguaxe Fortran.
  • Coñecementos de inglés.

 

OFRÉCESE:

 

Tipo de contrato: En prácticas

Retribución bruta anual: 11.879,99 €

Duración: 6 meses (posibilidade de prórroga ata 2 anos, si o proxecto o requiriese)

Xornada: Completa

Lugar de traballo: Campus Vida de Santiago de Compostela

 

 

Máis información na Área de Emprego da UVigo: http://goo.gl/pVEppY


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es