GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

04.12.2017 08:36 Antiguedade: 1 year

Oferta de emprego: profesor/a sustituto


Empresa: CPR DANIEL CASTELAO

Lugar: Vigo

Funcións:

Docencia nas materias:

- Máquinas eléctricas do ciclo medio en Instalacións Eléctricas e Automáticas.

- Planificación e Administración de redes, Administración de Sistemas Xestores de Bases de Datos e Implantación de Aplicacións Web do ciclo superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.

- Programación de Servizos e Procesos do ciclo superior en Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma.

Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/Hq4A5R


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es