GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

14.02.2018 12:28 Antiguedade: 1 year

Oferta de emprego: persoal técnico para traballo en parques eólicos no estranxeiro


Empresa: COWERWIND SOLUTIONS

Lugar: Pontevedra

Funcións:

- Control de calidade

- Supervisión de procedementos de instalación

- Realización de informes

- Apoio ao equipo de instalación e montaxe

Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/pSWdL7


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es