GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

14.02.2018 12:02 Antiguedade: 1 year

Oferta de emprego: Software Security Developer


mpresa: EMETEL

Lugar: A Coruña

Funcións:

- Executar o desenvolvemento da funcionalidade dos produtos dentro da área de ciberseguridade, dando cumprimento aos requisitos establecidos, nos prazos temporais asignados.

- Desenvolver técnicamente calquer funcionalidade do produto ou das aplicación solicitadas polo seu Director de Desenvolvemento ou o Analista Desenvolvedor.

- Codificar, revisar e realizar as probas unitarias do programa.

- Comunicar posibles desviacións nos tempos de execución programados.

- Atender as incidencias que surxan durante os desenvolvementos, evolutivos ou mantementos.

- Resolver incidencias e facer o seguimento posterior do produto desenvolto.

Máis información na área de emprego da UVigo: https://goo.gl/FodH7h


 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es