GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Traballo Fin de Máster

 

En cumprimento co establecido no título oficial do Máster Universitario en Enxeñaría Informática, os estudantes, para poder obter o título, deberán aprobar un Traballo Fin de Máster (TFM) no que se acredite a formación adquirida.

Os TFM da ESEI regúlanse polo Regulamento específico de TFM do Centro.

Normativa Uvigo

Normativa propia ESEI

Calendarios

Formularios

- Formularios do TFM

- Documentos específicos a maiores para a realización do TFM en empresas ou institucións externas:

- Convenio asinado por ambas partes (doc) (pdf): deberá cubrise na FUVI

- Formalización da realización do TFM D4: deberá cubrirse na FUVI

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es