GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Traballos Fin de Máster

 

 

Documentos xerais

Solicitude de convocatoria adiantada de TFM (doc) (odt) (pdf)

Acordo de confidencialidade entre estudante e empresa (doc) (odt) (pdf)

Acordo de confidencialidade do Tribunal (doc) (odt) (pdf)

 

Resumo

Resumo do TFM (doc) (odt) (pdf)

 

Proposta

Proposta de TFM do profesorado (doc) (odt) (pdf)

 

Solicitudes

Solicitude de asignación de TFM (doc) (odt) (pdf)

Solicitude de defensa do TFM (doc) (odt) (pdf)

Solicitude de modificación de alumnado asignado (para o profesorado) (doc) (odt) (pdf)

Solicitude de modificación de profesorado titor asignado (para o alumnado) (doc) (odt) (pdf)

 

Documentación

Portada do TFM (doc) (odt) (pdf)

 

Tribunal

Acta de constitución (doc) (odt) (pdf)

 

Avaliación

Informe do profesorado titor (doc) (odt) (pdf)

Avaliación de membro do Tribunal de TFM (doc) (odt) (pdf)

Proposta de cualificación do Tribunal de TFM (doc) (odt) (pdf)

Proposta de cualificacións globais (doc) (odt) (pdf)

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es