GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Computación e Software na Nube

Código:

O06G150943

Acrónimo:

CSN

Nome:

Computación e Software na Nube

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe: 

Coñecer os conceptos, arquitectura e tecnoloxías relacionadas da computación na nube.

Ser capaz de analizar, deseñar, implementar, despregar e administrar servizos na nube.

Coñecer eaplicar tecnoloxías dispoñibles para a implementación de (i) infraestructura como servizo, (ii) plataforma como servizo e (iii) software como servizo.

Coñecer, saber aplicar e ser capaz de discriminar entre diferentes infraestruturas e plataformas como servizo dispoñibles no mercado.

Ser capaz de valorar, planificar e dirixir a migración de servizos existentes a proveedores de infraestrutura e/ou plataforma como servizo na nube.

 

 

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

Profesor responsable:

Guía docente :


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es