GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Arquitecturas Web e Orientadas a Servizos

Código:

O06G150942

Acrónimo:

AWOS

Nome:

Arquitecturas Web e Orientadas a Servizos

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe: 

Deseñar e implementar aplicacións Web con criterios de rendemento, empregabilidade e accesibilidade.

Deseñar, implementar e integrar aplicacións mediante arquitecturas orientadas a servizos.

Capacidade de avaliar, planificar e levar a cabo a integración de servizos existentes a unha arquitectura orientada a servizos.

 

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

Profesor responsable:

Guía docente :


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es