GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Desenvolvemento e Calidade do Software

Código:

O06G150945

Acrónimo:

DCS

Nome:

Desenvolvemento e Calidade do Software

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:  

Comprender o Software como un producto xerado a través dun proceso único.

Coñecer os Modelos, estándares e procedementos de calidade existentes.

Coñecer o modelo CMMi, específico para calidade de software.

Avaliar as necesidades dun proceso de desenvolvemento e a súa mellora para saber en que nivel de calidade está.

Coñecer as etapas para a implantación dun plan de calidade e os seus inconvenientes.

Valorar a calidad do software.

 

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

Profesor responsable:

Guía docente : 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es