GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Indicadores e resultados do Grao Enx. Informática

 

 

Evolución da preinscrición e matrícula

Matrícula de novo ingreso por preinscrición

Taxas de ocupación, preferencia e adecuación

Nota mínima de admisión

Estudantado que accede por primeira vez á titulación

Nota media do estudantado que accede por primeira vez á titulación

Estudantes matriculados

Enquisas do Centro a estudantes de novo ingreso

Enquisas de satisfacción

Enquisas de avaliación docente da titulación

 

Carga docente real e resultados por asignatura

Rendemento, abandono e graduación

Evolución das taxas

Taxas de avaliación, éxito e rendemento por materia:

Calificacións obtidas por materia:

 

Análise de resultados

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es