GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Planificación e Dirección de Proxectos

Código:

O06-M132101

Acrónimo:

PDP

Nome:

Planificación e Dirección de Proxectos

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Master Universitario en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

1

Periodo:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

 

Dirixir de xeito autónomo un proxecto seguindo as directrices de estándares recoñecidos.

Saber deseñar un plan de sistemas e ser capaz de implantalo na organización.

Saber empregar e aplicar ferramentas de mellora da productividade.

 

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Rodeiro Iglesias, Javier

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es