GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Computación Distribuída e de Altas Prestacións

Código:

O06-M132205

Acrónimo:

CDAP

Nome:

Computación Distribuída e de Altas Prestacións

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

1

Periodo:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

Coñecer o manexo de sistemas operativos distribuidos e técnicas de clustering de servidores.

Ser capaz de elaborar aplicacións capaces de aproveitar as características de sistemas de clustering e supercomputación.

Manexar técnicas de clustering a nivel de servidores de aplicación.

Coñecer librarías e ferramentas para o desenvolvemento de aplicacións de computación distribuida.

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Olivieri Cecchi, David Nicholas

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es