GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Auditoria e Xestión de Seguridade

Código:

O06-M132203

Acrónimo:

AXS

Nome:

Auditoria e Xestion de Seguridade

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Master Universitario en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

1

Periodo:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe:

 

Coñecer e saber aplicar as ferramentas, técnicas, procedementos e boas prácticas dispoñibles para asegurar a seguridade da información aos diversos niveis onde é necesario: seguridade física, seguridade en redes e S.O e seguridade no desenvolvemento de aplicacións

Coñecemento e comprensión das normativas e estándares da Seguridade da Información, das metodoloxías de análises de riscos e das metodoloxías para a realización de auditorias de seguridade.

Capacidade para deseñar e implantar medidas preventivas, políticas de seguridade e plans de contingencia a partir da identificación dos riscos de seguridade e vulnerabilidades dos sistemas informáticos.

Capacidade para deseñar o sistema de xestión da seguridade da información (SGSI) dunha organización, identificar, definir e implantar os seus controis de seguridade, planificar a súa implantación e gestionar o seu mantemento e mellora.

Poder deseñar e executar auditorias de seguridade nas organizacións, incluíndo as orientadas á certificación, conforme ás metodoloxías e boas prácticas existentes.

 

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Méndez Reboredo, José Ramón

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es