GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Administración Avanzada de Sistemas

Código:

O06-M090304

Acrónimo:

AAS

Nome:

Administración Avanzada de Sistemas

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Máster Universitario en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

2

Periodo:

Terceiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

Ser capaz de idear, organizar, configurar e despregar sistemas de autentificación corporativa.

Ser capaz de configurar os sistemas para mellorar a flexibilidade, escalabilidade  e dispoñibilidade empregando técnicas de virtualización e clustering.

Coñecer os conceptos asociados ao correo electrónico e filtrado, sendo capaz de deseñar, despregar, integrar e manter servicios corporativos neste ámbito.

Ser capaz de planificar, deseñar e despregar servicios VoIP en entornos corporativos. 

Coñecer as vantaxes do almacenamento masivo en rede e ser capaz de empregalos de xeito eficiente e seguro. 

Tomar decisións relativas ao modelo de servicios (corporativo o externalización).

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Méndez Reboredo, José Ramón

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es