GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Política e Obxectivos de Calidade

 

IT01-PE01: Política e Obxectivos de Calidade (2011-2012)

 

IT01-PE01: Política e Obxectivos de Calidade (2012-2013)

 

IT01-PE01: Política e Obxectivos de Calidade (2013-2014)

 

Política e Obxectivos de Calidade (2014-2015)

 

Política e Obxectivos de Calidade (a partires do curso 2015-2016)

 

 

Informes de Seguemento

 

IT02-PM01: Informe Seguemento Obxectivos de Calidade (2011-2012)

 

IT02-PM01: Informe Seguemento Obxectivos de Calidade (2012-2013)

 

IT02-PM01: Informe Seguemento Obxectivos de Calidade (2013-2014)

A partires do curso 2014-2015 o seguimento dos Obxectivos de Calidade forma parte dos Informes de resultados anuais do centro (enlace).

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es