GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formais

Código:

O06G150V01604

Acrónimo:

TALF

Nome:

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formais

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Segundo Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Coñecer os elementos básicos da teoría de linguaxes formais e as súas propiedades e como se combinan para xerar os diferentes tipos de autómatas e linguaxes.

Coñecer a xerarquía de Chomsky de linguaxes formais e saber relacionar as súas categorías coa clase de autómata que a recoñece.

Coñecer a definición e propiedades fundamentais das máquinas de estado finito e os autómatas con pila.

Capacidade para implementar as diferentes técnicas de construción de autómatas para a análise de linguaxes formais nos niveis léxico e sintáctico.

Capacidade para usar ferramentas de xeración de analizadores léxicos e sintácticos baseadas en algoritmos de construción de autómatas.

 

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Vilares Ferro, Manuel

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es