GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Deseño de Arquitecturas de Grandes Sistemas Software

Código:

O06G150V01947

Acrónimo:

DAGSS

Nome:

Deseño de Arquitecturas de Grandes Sistemas Software

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Cuarto

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Optativa

Resultados de aprendizaxe:

 

Coñecer e analizar a complexidade dos grandes sistemas software e abordar de forma efectiva cada unha das fases do seu desenvolvemento.

Distribuír o traballo de cada un dos equipos humanos encargados de desenvolvemento entre as diferentes partes do sistema.

Ser capaz de dividir e estruturar todo gran sistema software en pequenas pezas de software susceptibles de ser tratadas de forma independente.

Validar e verificar a integración de diversos compoñentes e arquitecturas software co fin de crear grandes sistemas software.

Orientar o proceso de desenvolvemento desde un punto de vista industrial.

Coñecer as técnicas de Enxeñaría do software específicas para grandes sistemas software e grandes equipos de traballo.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

González Peña, Daniel

Guía docente :

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es