GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Lóxica para a Computación

Código:

O06G150V01504

Acrónimo:

LC

Nome:

Lóxica para a Computación

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática 

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Terceiro

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Coñecer e comprender os fundamentos e conceptos principais da programación declarativa e a programación imperativa.

Desenvolver programas prototípicos para problemas concretos que requiran o manexo de características propias de cada paradigma.

Capacidade de elexir unha linguaxe de programación a partir duns requisitos operativos dados.

 

Departamento:

Informática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Vilares Ferro, Manuel

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es