GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Equipo Directivo

 

 • Director: Francisco Javier Rodríguez Martínez
  • É o responsable último do funcionamento da Escola, aplicar os acordos dos órganos colexiados, executar o orzamento e representar ao Centro tanto dentro da Universidade como ante as institucións e a sociedade en xeral.
  • Email: franjrm(at)uvigo.es
  • Teléfono: +34 988 387 002

 

 • Subdirector de Planificación: Pedro Cuesta Morales
  • É o responsable da planificación, definición, posta en marcha, avaliación e seguimento dos procedementos e procesos da ESEI.
  • Email: pcuesta(at)uvigo.es
  • Teléfono: +34 988 387 018

 

 • Subdirectora de Organización Académica: Rosalía Laza Fidalgo
  • É a responsable da organización da docencia na Escola: horarios, calendarios de exames, control docente, control de titorías...
  • Email: rlaza(at)uvigo.es
  • Teléfono: +34 988 387 013

 

 

 

Dentro do equipo directivo, a secretaria do Centro, María Encarnación González Rufino, exerce como Enlace de Igualdade, ten asignadas funcións de dinamización e implantación das políticas de igualdade. Esta persoa é o enlace coa Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo para contribuír á aplicación e seguimento das medidas propostas no I Plan de igualdade entre mulleres e homes da Universidade de Vigo, cara á consecución dunha participación máis equilibrada das mulleres e dos homes da nosa Universidade.

 

Ademáis do equipo directivo, hai varios profesores e profesoras que se encargan de coordinar cursos, titulacións, programas de mobilidade, etc:

    

    

    

    

   Escuela Superior de Ingeniería Informática
   Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
   Tel: +34 988 387 000
   info@esei.uvigo.es