GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Arquitectura de Computadoras II

Código:

O06G150V01303

Acrónimo:

AC II

Nome:

Arquitectura de Computadoras II

Centro:

Escola Superior de Enxeñaría Informática

Titulación:

Grao en Enxeñaría Informática

Curso Titulación:

Segundo

Período:

Primeiro Cuadrimestre

Tipo:

Obrigatoria

Resultados de aprendizaxe: 

Asesorar aos programadores nos problemas que se lles formulan coa programación dos sistemas.

Poñer en marcha os procedementos de proba e de control de calidade conforme á legislación e normativa vixentes.

Instalar, configurar e administrar sistemas hardware, de comunicacións, software de base e aplicacións de usuario.

Formular o prego de condicións técnicas dunha instalación informática de tamaño medio, contemplando as necesidades de alimentación, refrixeración, suelo técnico, conservación e seguridade, de acordo a normativas.

Analizar os proxectos e as necesidades, e propoñer solucións no plano técnico, humano e financeiro.

 

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Dirección WEB:

http://faitic.uvigo.es/

Profesor responsable:

Diaz-Cacho Medina, Miguel Ramón

Guía docente:

Enlace a DocNet


 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es