GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

María Encarnación González Rufino

Tipo:

Titular de Escola

Departamento:

Informática

Área:

Linguaxes e Sistemas Informáticos

Dedicación:

Completa

Asignaturas:

Grao: Programación II , Sistemas Operativos I

Web persoal:

Información non dispoñible

Experiencia docente:

Programación (Grao en Enxeñaría Informática).

Sistemas Operativos (Grao en Enxeñaría  Informática)

Experiencia investigadora:

Procesamento de Imaxes e Recoñecemento de Patróns.

Informática aplicada en diferentes ámbitos.

Desenvolvemento e deseño de software.

Contacto:

Despacho:

409

Teléfono:

988387016

Correo electrónico:

nrufino(at)uvigo.es

Titorías 1C:

Luns: 11:00-12:30
Martes: 11:00-12:30, 17:00-18:30
Xoves: 11:00-12:30

Titorías 2C:

Martes: 8:30-11:00
Xoves: 8:30-11:00, 17:30-18:30

Titorías Outros Períodos:

Mércores: 8:30-14:30

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es