GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Normativas de prácticas externas

 

Regulamento de prácticas académicas externas curriculares da ESEI: esta normativa regula a realización de prácticas externas curriculares. É dicir, as que se configuran como actividades académicas integradas como materias dun plano de estudos do Centro. Na ESEI estas prácticas só existen no Grao en Enxeñaría Informática (optativas) e no Máster en Enxeñaría Informática (obrigatorias). Tamén a ESEI dispón dun Protocolo de actuación e unha Guía de actuación para as persoas titoras na empresa.

As prácticas externas extracurriculares son as que se realizan con carácter voluntario non formando parte de ningún plano de estudos, e están reguladas polo artigo 5.5 do Regulamento de prácticas académicas externas da Universidade de Vigo.

 

Ofertas de emprego e prácticas

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es