GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Formularios Traballos Fin de Grao

 

Documentos xerais

Solicitude de convocatoria adiantada de TFG (doc) (odt) (pdf)  

Acordo de confidencialidade entre estudante e empresa (doc) (odt) (pdf)

Acordo de confidencialidade do Tribunal (doc) (odt) (pdf)

 

Resumo

Resumo do TFG (doc) (odt) (pdf)

 

Proposta

Proposta de TFG do profesorado (doc) (odt) (pdf)

 

Solicitudes

Solicitude de asignación de TFG (doc) (odt) (pdf)

Solicitude de defensa do TFG (doc) (odt) (pdf)

Solicitude de modificación de alumnado asignado (para o profesorado) (doc) (odt) (pdf)

Solicitude de modificación de profesorado titor asignado (para o alumnado) (doc) (odt) (pdf)

 

Documentación

Portada do TFG (doc) (odt) (pdf)

Estrutura da documentación do TFG (pdf)

 

Tribunal

Acta de constitución (doc) (odt) (pdf)

 

Avaliación

Rúbrica de avaliación do TFG (pdf)

Informe do profesorado titor (doc) (odt) (pdf)

Avaliación de membro do Tribunal TFG Tipo I (doc) (odt) (pdf)

Avaliación de membro do Tribunal TFG Tipo II (doc) (odt) (pdf)

Proposta de cualificación do Tribunal TFG Tipo I (doc) (odt) (pdf)

Proposta de cualificación do Tribunal TFG Tipo II (doc) (odt) (pdf)

Proposta de cualificacións globais (doc) (odt) (pdf)

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es