GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Servizos administrativos

 

Área académica

O persoal da Secretaría da ESEI encárgase de realizar todos os trámites administrativos relacionados coa matrícula, expedición de títulos e certificacións académicas, xestión de asuntos económicos, etc.

A Secretaría da ESEI está situada na planta baixa do Edificio Politécnico, e o horario de atención ao público é de 9:00 a 14:00.

Xefe de Administración: Arturo Rodríguez Sampayo

Administrativa: Isabel Freire Corbal

Secretaria de Dirección: Francisca Merino Garrido

Responsable de Asuntos Económicos: Celsa Álvarez Gómez

 Conserxería do Edificio Politécnico 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es