GL
 
ES
ESEI
Universidade de Vigo

 

Miguel Ramón Díaz-Cacho Medina

Tipo:

Axudante Doutor

Departamento:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Área:

Enxeñaría de Sistemas e Automática

Dedicación:

Completa

Asignaturas:

Grao: Redes de Computadoras II

Web persoal:

Información non dispoñible

Experiencia docente:

Docente en materias de Redes e Arquitectura de Computadoras desde o ano 2001 como profesor asociado, e desde o ano 2007 como profesor a tempo completo. Docente no Mestrado de Mecatrónica na materia de Redes Industriais desde 2012.

Experiencia investigadora:

Doutor investigador no Grupo de Control Non Lineal. A súa investigación está focalizada en redes, protocolos e sistemas con retardos temporais para sistemas de control en rede e teleoperación. Ten publicacións indexadas e ponencias en congresos nacionais e internacionais.

Experiencia profesional:

Traballou en diversas compañías de Tecnoloxías da Información e Comunicacións entre 1995 y 2007, destacándose Bosch Telecom, Airtel (ahora Vodafone), Fujitsu ICL, Visual MS y Velneo SA.

Contacto:

Despacho:

310

Teléfono:

988387034

Correo electrónico:

mcacho(at)uvigo.es

Titorías 1C:

Luns: 9:00-10:30
Martes: 15:00-19:30

Titorías 2C:

Martes:9:00-14:00, 15:00-16:00

Titorías Outros Períodos:

Xoves: 9:00-13:00, 14:00-16:00

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es