GL
 
ESEI
Universidade de Vigo
Loading

 

 
ALUMNADO DE TFG: PUBLICADAS AS ASIGNACIÓNS DE TEMÁTICA E PROFESORADO TITOR

06.11.2017 13:04
Publicadas con data 6 de novembro de 2017, tras a súa aprobación pola Comisión Permanente da ESEI, as asignacións de temática de TFG e profesorado titor.

 

Pódense consultar aquí.

 

De acordo co artigo 7.3.g) do Regulamento de traballlos de fin de grao da ESEI, o alumnado sen TFG asignado e que non solicitou ningunha oferta de TFG das propostas do profesorado foi asignado de oficio a unha temática e titor/a.

 

Os/as estudantes deben poñerse en contacto cos/as titores correspondentes, e entregar o resumo do TFG que se vai realizar nas datas indicadas no calendario de presentación.
<- Atrás, na lista de novas

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es