GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Acceso ao Máster

 

Perfil de ingreso

Condicións de acceso

Titulacións de acceso directo

Titulacións de acceso con complementos formativos previos

Condicións de admisión (matrícula ordinaria, tiempo parcial y formación continua)

 

Prazas ofertadas : 25

Nº mínimo de créditos ECTS de matrícula por período lectivo:

  • Tempo completo: 60 (1º curso), 48 (2º curso)
  • Tempo parcial: 30 (1º curso),  30 (2º curso)

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es