GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Asignaturas por curso

 

 

1º Curso 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

PLANIFICACIÓN E DIRECCIÓN DE PROXECTOS (6 ects)

DESEÑO E XESTIÓN AVANZADA DE REDES (6 ects)

ENXEÑARÍA DO COÑECEMENTO (6 ects)

SISTEMAS DE INFORMACIÓN (6 ects)

SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS (6 ects)

 

SEGUNDO CUADRIMESTRE

DIRECCIÓN E XESTIÓN DA INNOVACIÓN (6 ects)

SISTEMAS E SERVIZOS DE INTERNET (6 ects)

AUDITORÍA E XESTIÓN DA SEGURIDADE (6 ects)

AUDITORÍA E CERTIFICACIÓN DE CALIDADE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (6 ects)

COMPUTACIÓN DISTRIBUíDA E DE ALTAS PRESTACIÓNS (6 ects)

 

2º Curso 

 

PRIMEIRO CUADRIMESTRE

PRÁCTICAS PROFESIONAIS (9 ects)

TRABALLO FIN DE MÁSTER (9 ects)

 

ITINERARIO INVESTIGACIÓN EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

LIÑAS DE INVESTIGACIÓN EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA (6 ects)

FERRAMENTAS BÁSICAS PARA A INVESTIGACIÓN (6 ects)

 

ITINERARIO SEGURIDADE INFORMÁTICA EN SISTEMAS E REDES

SEGURIDADE EN REDES (6 ects)

SEGURIDADE E ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (6 ects)

 

ITINERARIO DESENVOLVEMENTO DE GRANDES SISTEMAS SOFTWARE

XESTIÓN DA CONFIGURACIÓN DO SOFTWARE (6 ects)

ENXEÑARÍA DE SISTEMAS DA INFORMACIÓN (6 ects)

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es