GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Estrutura do Plano de Estudos

Como recomenda a Resolución de 8 de xuño de 2009 da Secretaría General de Universidades (BOE de 4 de agosto de 2009), as asignaturas obrigatorias do plano de estudos do Máster en Enxeñaría Informática estrutúranse en tres módulos que garanten a formación dun Enxeñeiro en Informática:

Ademais, establécense 9 ECTS de prácticas profesionais obrigatorias, tal e como se indica na Guía de Apoio para a elaboración da Memoria para a solicitude de verificación de títulos oficiais (grao e mestrado) da ANECA.

No último cuadrimestre o alumnado terá que optar entre tres orientacións de 12 ECTS cada unha, estruturadas en tres módulos:

A guía docente de cada asignatura, que se aprobará a principio de cada curso, especificará o idioma en que se impartirá. Dependendo das competencias do profesorado asignado, este idioma poderá ser o castelán, o galego ou o inglés.

Cada módulo está estruturado en materias e asignaturas, quedando o título de Máster en Enxeñaría Informática da Universidade de Vigo do seguinte xeito:


Créditos

Curso

Cuatr.

MÓDULO: DIRECCIÓN E XESTIÓN (12 ECTS)

Coordinador: Javier Rodeiro Iglesias

- Planificación e Dirección de Proxectos

6

1

1

- Dirección e Xestión da Innovación

6

1

2

MÓDULO: TECNOLOXÍAS INFORMÁTICAS (48 ECTS)

Coordinador: José Ramón Méndez Reboredo

Materia: Redes e Servizos de Internet

- Deseño e Xestión Avanzada de Redes

6

1

1

- Sistemas e Servizos de Internet

6

1

2

Materia: Enxeñaría do Coñecemento e Sistemas de Información

- Enxeñaría do Coñecemento

6

1

1

- Sistemas de Información

6

1

1

Materia: Calidade e Seguridade de Sistemas Informáticos

- Auditoría e Xestión da Seguridade

6

1

2

- Auditoría e Certificación de Calidade de Sistemas Informáticos

6

1

2

Materia: Tecnoloxías Informáticas Avanzadas

- Computación Distribuída e de Altas Prestacións

6

1

2

- Sistemas Gráficos Interactivos

6

1

1

MÓDULO OPTATIVO: INVESTIGACIÓN EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA (12 ECTS)

Coordinador: Francisco Javier Rodríguez Martínez

- Liñas de investigación en informática

6

2

1

- Ferramentas básica para investigación

6

2

1

MÓDULO OPTATIVO: SEGURIDADE INFORMÁTICA EN SISTEMAS E REDES (12 ECTS)

Coordinadora: Silvana Gómez Meire

- Seguridade en Redes

6

2

1

- Seguridade e administración de Sistemas Operativos

6

2

1

MÓDULO OPTATIVO: DESENVOLVEMENTO DE GRANDES SISTEMAS SOFTWARE (12 ECTS)

Coordinador: Miguel Reboiro Jato

- Xestión da configuración do software

6

2

1

- Enxeñaría de sistemas de información

6

2

1

MÓDULO: PRÁCTICAS PROFESIONAIS 

Coordinador: Lourdes Borrajo Diz

- Prácticas profesionais

9

2

1

MÓDULO: TRABALLO FIN DE MÁSTER

Coordinador: Francisco Javier Rodríguez Martínez

- Traballo Fin de Máster

9

2

1

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es