GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comisión de Adaptacións e Recoñecemento de Créditos

Funcións:

- Levar a cabo os procesos e tarefas que se deriven das solicitudes de adaptación de estudantes dos plans de estudos en extinción aos novos plans de estudos.

- Resolver todas as cuestións relativas ao recoñecemento de créditos.

- Aplicar e interpretar en cada caso as guías de adaptacións das memorias verificadas dos títulos do Centro.

 

Composición da comisión (4 PDI ámbito informático, 2 PDI ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico,1 PDI ámbito xurídico-social, 4 estudantes, 1 PAS)

PRESIDENTE:

Francisco Javier Rodríguez Martínez

PDI ÁMBITO INFORMÁTICO:

Pedro Cuesta Morales

María Encarnación González Rufino

Arturo José Méndez Penín

Miguel Reboiro Jato

PDI ÁMBITO TECNOLÓXICO:

Miguel Ramón Díaz-Cacho Medina

Matías García Rivera

PDI ÁMBITO CIENTÍFICO:

Tomás Raimundo Cotos Yáñez

PDI ÁMBITO XURÍDICO-SOCIAL:

Ana Garriga Domínguez

ESTUDANTES:

Noelia García Hervella

Silvia Horjales Rodríguez

Alejandro Vila Cid

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es