GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Comisión de Calidade

 

Funcións:

- Debater, propor e realizar o seguimento de accións de mellora da calidade, co fin de potenciar continuamente a calidade docente, de xestión e investigadora da Escola.

- Intercambiar, debater, aprender e vincularse aos plans nacionais e europeos de calidade.

- Coordinar e dinamizar as políticas de calidade da Escola, co obxecto de proporcionar unha mellora na súa situación e proxección, tanto no seu ámbito nacional como internacional.

- Ademais das funcións que lle asigne o Sistema de Garantía Interno de Calidade (SGIC) e outras que lle puidese asignar a Xunta de Escola, levará a cabo tarefas de planificación e seguimento do SGIC.

 

Composición da Comisión de Garantía de Calidade (5 PDI ámbito informático, 1 PDI ámbito tecnolóxico, 1 PDI ámbito científico, 7 estudantes, 2 PAS)

PRESIDENTE:

Francisco Javier Rodríguez Martínez

COORDINADORA DE CALIDADE:

Eva María Lorenzo Iglesias

SECRETARIO:

Arturo José Méndez Penín

COORDINADORES DE TÍTULO:

Xose Antón Vila Sobrino

COORDINADORA DE PRÁCTICAS EN EMPRESA:

María Lourdes Borrajo Diz

COORDINADORA DE MOBILIDADE:

Alma María Gómez Rodríguez

PDI:

José Ángel Cid Araújo

Pedro Cuesta Morales

Matías García Rivera

Ana Garriga Domínguez

María Encarnación González Rufino

María José Lado Touriño

Rosalía Laza Fidalgo

ESTUDANTES:

Ana Abad Lorenzo

Emma Álvarez Conde

José Ángel Durán Cerviño

Noelia García Hervella

Antonio Adrián González Pedrouzo

Silvia Horjales Rodríguez

Ángel Viéitez Senra

REPRESENTANTE DO ESTUDANTADO EGRESADO:

Santiago Iglesias Cofán

REPRESENTANTE DA SOCIEDADE:

José Manuel Sorribes Fernández

 

Acordos:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es