GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Outros formularios

Impreso a cubrir polo alumnado que se matricula na ESEI, que realizou a proba de acceso en anos anteriores ao actual, e declara que durante os anos intermedios non realizou estudos universitarios (doc) (odt) (pdf)

Solicitude de tarxeta de acceso ao edificio Politécnico fora do horario lectivo (doc) (odt) (pdf)

Ficha de solicitude para dotación de recursos con xustificación (doc) (odt) (pdf)

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es