GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Guías docentes e cambios puntuais de horarios

As guías docentes de Grao e Máster deben facerse mediante a aplicación DocNet da Universidade de Vigo.

Solicitude de cambios puntuais no horario (doc) (odt) (pdf)

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es