GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Procesos Estratéxicos

 

DIRECCIÓN ESTRATÉXICA (DE)

DE-01 P1 Planificación e desenvolvemento estratéxico

DE-02 P1 Seguimento e medición

Anexo 1 Ficha de indicador

Anexo 2 Petición de indicador

Anexo 3 Panel de indicadores

DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección

Anexo 1 Protocolo para a súa elaboración

 

XESTIÓN DA CALIDADE E MELLORA CONTINUA (MC)

MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e felicitacións

Anexo 1 Formulario electrónico

Anexo 2 Formato de resposta

MC-05 P1 Satisfacción das usuarias e usuarios

Anexo 1 PAESU

Anexo 2 Ficha técnica

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es