GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Procesos Clave

 

XESTIÓN ACADÉMICA (AC)

AC-01 Planificación da oferta académica e acceso

AC-0104 P1 Accesos e admisión

AC-02 Xestión do alumnado

AC-0201 P1 Matrícula

AC-04 Xestión de títulos

AC-0401 P1 Expedición de títulos oficiais

 

DOCENCIA (DO)

DO-01 Xestión de programas formativos

DO-0101 P1 Deseño, verificación e autorización das titulacións

DO-0102 P1 Seguimento e mellora das titulacións

DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación

DO-02 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

DO-0201 Plan de Coordinación Docente Grado II

DO-0201 Plan de Coordinación Docente Máster II

DO-0202 P1 Promoción das titulacións

DO-0202 Plan de Promoción ESEI

DO-0203 P1 Orientación ao estudantado

DO-0204 P1 Xestión das prácticas académicas externas

DO-0205 P1 Xestión de mobilidade

DO-03 Información pública e rendemento de contas

DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas

DO-0301 Plan Operativo de Información Pública

 

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es