GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Procesos Soporte (Xestión dos recursos)

 

XESTIÓN DE PERSOAL (PE)

PE-01 P1 Xestión do PAS 

PE-02 P1 Xestión do PDI

Anexo 1 Ficha de programa/actividade de formación

 

XESTIÓN DE COMPRAS E AVALIACIÓN DE PROVEEDORES (CO)

PA08 Xestión dos servizos

Anexo 1 IT01-PA08 Plano de Actuación dos Servizos Permanentes do Centro

 

XESTIÓN DOCUMENTAL (XD)

XD-01 P1 Control dos documentos 

Anexo 1 Modelo de fluxograma e simboloxía

XD-02 P1 Control dos rexistros 

 

XESTIÓN DA INFRAESTRUCTURA E CONTORNA DE TRABALLO (IA)

PA07 Xestión dos recursos materiais 

Anexo 1 IT01-PA07 Criterios de selección dos recursos materiales e proveedores

Anexo 2 IT02-PA07 Ficha de solicitude con xustificación

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es