GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Investigación

Na ESEI hai varios grupos de investigación de gran calidade, que realizan a súa actividade investigadora nos diferentes ámbitos relacionados coa Enxeñaría Informática: gráficos, intelixencia artificial, enxeñaría do software, linguaxe natural, visualización, axentes intelixentes...

 

Grupo de Compiladores e Linguaxes

 • Responsable: Prof. Dr. Manuel Vilares Ferro
 • Correo electrónicovilares(at)uvigo.es
 • Tel: +34 988 387 280
 • Liñas de investigación e actividades:
  • Extracción/recuperación de información.
  • Extracción e representación automática do coñecemento.
  • Procesamiento de linguaxe natural.
  • Organización e estructuración da información, xestión de bibliotecas dixitais.
  • Creación e xestión de recursos lingüísticos.
  • Desarrollo de interfaces baseadas en linguaxe natural.

 

Grupo LIA2

 • Responsable: Prof. Dr. Arno Formella
 • Correo electrónicoformella(at)uvigo.es
 • Tel: +34 988 387 030
 • Liñas de investigación e actividades:  
  • Procesamiento de imaxes.
  • Aplicacións de simulación.
  • Optimización e aproximación en ámbitos de telecomunicacións, física, loxística, informática gráfica.
  • Sistemas intelixentes e de nova xeración.
  • E-learning.
  • Asesoría e seguimento en implantación de sistemas software.
  • Sistemas intelixentes de seguimento de persoas/obxectos en interiores. 
  • Identificación de accións sobre vídeo.
  • Análisis online da variabilidade da frecuencia cardíaca.

 

Grupo de Informática Gráfica 

 • Responsable: Prof. Dr. Javier Rodeiro Iglesias e Prof. Dr. Celso Campos Bastos
 • Correo electrónicojrodeiro(at)uvigo.es e ccampos(at)uvigo.es
 • Tel: +34 988 387 020
 • Liñas de investigación e actividades:
  • Creación de entornos 3D, realidade virtual e aumentados.
  • Xeración de contenidos autoestereoscópicos.
  • Xeración de modelos e navegación sobre Google Earth.
  • Deseño e proba de equipamento de visualización.
  • Deseño e proba de equipamento científico.
  • Consultoría e auditoría de seguridade informática.
  • Prototipado e avaliación de interfaces visuais e industriais.
  • Integración de sistemas e depuración de información corporativa.

 

 

Grupo SING (Sistemas Informáticos de Nova Xeración)

 • Responsable: Prof. Dr. Florentino Fernández Riverola
 • Correo electrónicoriverola(at)uvigo.es
 • Tel: +34 988 387 015 / +34 647 347 317
 • Liñas de investigación e actividades:
  • Desenvolvemento de ferramentas informáticas no eido da bioinformática.
  • Deseño e implantación de ferramentas intelixentes empregando sistemas de razoamento baseado en casos.
  • Utilización de ferramentas de minería de datos, redes bayesianas e neuronas, lóxica difusa e conxuntos aproximados para o desenvolvemento de sistemas expertos. 
  • Auditoría e implantación de sistemas informáticos seguros en redes de comunicacións (XoIP, VoIP, spam, ataques informáticos, etc.).
  • Deseño e impartición de cursos de formación especializada.

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es