GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Entidades colaboradoras

 

A ESEI colabora con empresas, asociacións e institucións a diferentes niveis: investigación, prácticas, colaboración institucional...

 

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es