GL
 
ESEI
Universidade de Vigo

 

Prácticas en empresa

 

Grao/Máster en Enxeñaría Informática

 

Solicitude

 • Grao en Enxeñaría Informática (ESEI-O45G) - Solicitude de asignación de prácticas en empresas (online)
 • Máster en Enxeñaría Informática (ESEI-O45M) - Solicitude de asignación de prácticas en empresas (online)

 

Procedementos

 • Documento Relación de Titores/as de Prácticas (doc) (odt) (pdf)
 • Documento de Cese de Titores/as de Prácticas (doc) (odt) (pdf)
 • Certificado de Titores/as de Prácticas (doc) (odt) (pdf)
 • Solicitude da Empresa para a Realización das Prácticas Externas
 • Convenio Asinado por Ambas Partes
 • Asignación/Selección dos/as Estudiantes ás Empresas (doc) (odt) (pdf)
 • Prácticas en Empresa. Portada (doc) (odt) (pdf)

D5 - Informe do/da titor/a da empresa/entidade (enlace)

D6 - Informe do/a estudante (enlace)

ANEXO D6 (PRÁCTICAS GRAO)- Entrega obrigatoria co D6 (doc) (odt) (pdf)

ANEXO D6 (PRÁCTICAS MÁSTER)- Entrega obrigatoria co D6 (doc) (odt) (pdf)

D7 - Informe do/a titor/a académico/a (enlace)

 

Formalización

 • D4 - Formalización da práctica académica externa (enlace)

 

Acreditación

 • D8 - Certificado acreditativo da realización de prácticas académicas externas (enlace)

 

 

 

 

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Campus de Ourense - Edificio Politécnico - 32004 OURENSE
Tel: +34 988 387 000
info@esei.uvigo.es